close
چت روم
نسخه پیچی اشتباه در دارو خانه های هشترود
ads

نسخه پیچی اشتباه در دارو خانه های هشترود

نسخه پیچی اشتباه در دارو خانه های هشترود

دارو خانه های هشترود بحثی که امروز بهش میپردازیم . در هشترود همه جوره مشکلی پیدا میشه اونم نسخه اشتباه جمع کردن دارو خونه های هشترود است بعضی از دارو خانه های هشترود مانند:نجف نژاد , محمدی , دارایی و... ممکنه بعضی از این اتفاقات برای شما عادی باشه ولی برای مردم صحب مرگ و زندگیه توی نخسه جمع کردن خودتون توجه کنید . چند روز پیش

یکی از فامیلامون مریض احوال بودن بردیم پیش دکتر ماشاالله دست خط دکترا هم طوریه که خودشم نمیتونه بخونه چه برسه به دارو خونه چی این بحثا فایده ای به حال دکترا دیگه نداره میخوایم لاقل روی داروخانه چی ها تمرکز کنیم شاید داروی که خوانا نیست رو به مردم ندهند . داشتم میگفتم بردیم دکتر سرما خورده بود دکتر نخسه رو داد گفت برین بگیرین رفتیم گیرفتیم اومدیم منشی دکتر دارو رو دید تعجب کرد گفت این ماله قلب هستش اگه نگاه نمیکردیم میزدیم میمردین ماهم گفتیم اشکال نداره این چیزا توی دارو خانه های هشترود طبیعیه بزن تو رگ ای بابا یه نگاهی به دوروبرتون بندازین امید واریم کسایی که این کارا از دستشون برمیاد پشت میزا قرار بگیرن

مشکل داروخانه