close
چت روم
سرمای شدید برای آذربایجان و گرمای شدید برای امام حسین
ads

سرمای شدید برای آذربایجان و گرمای شدید برای امام حسین

عزا امروز در آذربایجان عزاداری من امروز اینه عزا واسه افرادی که تو سرمای سرد و برفی دارن

میمیرن ، بعد اون وقت یه عده به فکره قیمه این هیئت و

قرمه سبزیه اون یکی هیئت هستن